Nacionalno preverjanje znanja 2017/18

Kategorija: NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

DATUM

AKTIVNOST

1. 9. 2017

petek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz

katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r. z    NPZ.

Po sklepu ministrstva bo tretji predmet za 9. r. na naši šoli GLASBENA UMETNOST.

30. 11. 2017

četrtek

Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda na NPZ.

4. 5. 2018

petek

  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.

7. 5. 2018

ponedeljek

  NPZ iz matematike za 6. in 9. r.

9. 5. 2018

sreda

  NPZ iz tretjega predmeta (GLASBENA UMETNOST) za 9. r. 

  NPZ iz tujega  jezika za 6. r.

29. 5. 2018

torek

  Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ

  v 9. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 9. r.

30. 5.  in 31. 5. 2018

sreda in četrtek

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 9. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na Ric.

5. 6. 2018

torek

  Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ

  v 6. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 6. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

6. 6. 2018

sreda

  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, učencev

  v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na Ric.

7. 6. 2018

četrtek

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne

  naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na Ric.

15. 6. 2018

petek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r.

18. 6. 2018

ponedeljek

  Ric posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, v 6. r.

21. 6. 2018

četrtek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Zadetkov: 124