Nacionalno preverjanje znanja 2018/19

Kategorija: NPZ

DATUM

AKTIVNOST

3. 9. 2018

ponedeljek

 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r. iz  NPZ.

30. 11. 2018

petek

 Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda na NPZ.

7. 5. 2019

torek

  NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.

9. 5. 2019

četrtek

  NPZ iz matematike za 6. in 9. r.

13. 5. 2019

ponedeljek

  NPZ iz tretjega predmeta za 9. r.

  NPZ iz tujega  jezika za 6. r.

3. 6. 2019

ponedeljek

  RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 9. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r.

4. 6.  in 5. 6. 2019

torek in sreda

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC.

6. 6. 2019

četrtek

  RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. r.

  Seznanitev učencev z dosežki v 6. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

7. 6. 2019

petek

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

10. 6. 2019

ponedeljek

  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po izvedbah) učencev v 9. r.

  Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

  Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

14. 6. 2019

petek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r.

17. 6. 2019

ponedeljek

  RIC posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, v 6. r.

24. 6. 2019

ponedeljek

  Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali v tem šolskem letu nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

Zadetkov: 130