4. 5. 2022 - Spremenjen urnik v času NPZ

Kategorija: NPZ

SPREMENJEN URNIK ZA DNEVE, KO POTEKA NA ŠOLI

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDOV

Sreda, 4. 5. 2022

Oddelek

Učilnica

Učitelj

Navodilo

2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5.a, 5. b

matična

razrednik

Razredniki od 7.55 v razredih – po razredih imajo svoje učence.

6. a

matična

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

6. b

matična

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

7. a

9. A

Švajger

8.20−9.00 NAR

7. b

9. B

Leskovšek

8.20−9.00 SLJ

8. a

LUM

Švencbir

8.20−9.00 SLJ

8. b

matična

Horvat

8.20−9.00 TJA

9. a

7. A

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

9. b

7. B

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

  

DEŽURSTVO

7.50−8.30

PRITLIČJE

Brglez

7.50−9.00

I. NADSTROPJE

Pezdirc

7.50−9.00

II. NADSTROPJE

Krt

Navodilo za učence predmetne stopnje:

Učenci se zberejo ob 8.10 pred šolo, učitelji, ki jih imajo 1. šolsko uro jih peljejo v tišini v učilnice (glej tabelo). Učenci svojo obutev in oblačila odložijo v učilnici.

Po prvi šolski uri, učenci odnesejo svojo obutev in oblačila v omarice in gredo v svoj matični razred.

Zadetkov: 129