Razredniki 2018/19

Kategorija: Razredniki

Razredniki in sorazredniki na razredni stopnji

Razred

Razrednik

Sorazrednik

1. a

Marija Hrovat

Nejc Lokovšek

Nejc Lokovšek

1. b

Ingrid Gliha Erjavec

Tjaša Jerak

Tjaša Jerak

2. a

Damjana Vrščaj

Anja Anželj

2. b

Marjeta Škorjanc Kosmač

Katja Krajnčan

3. a

Mojca Merhar

Primož Bevc

3. b

Zdenka Ferlinc

Branislav Bračič

4. a

Erika Dragar

Tamara Neuman

4. b

Zlatka Perne

Ana Tekavčič Primon

5. a

Silva Seliškar

Ana Mrzel

5. b

Julija Kokalj

Bor Dereani

Razredniki in sorazredniki na predmetni stopnji

Razred

Razrednik

Sorazrednik

6. a

Suzana Švencbir

Biljana Petač

6. b

Dominika Švajger

Sabina Jamnik

7. a

Uroš Herman

Tadeja Jeglič

7. b

Milojka Vidmar

Darko Mihael Čibej

8. a

Tita Horvat

Katja Glazer

8. b

Marija Pevec

Klemen Burja

9. a

Andreja Jernejčič Ziernfeld

Domen Brglez