Shema šolskega sadja

Kategorija: Shema šolskega sadja

KAJ JE SHEMA ŠOLSKEGA SADJA?

Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.

Namen ukrepa je:

  • ustaviti trend zmanjšanja porabe sadja in zelenjave,
  • omejiti naraščanje trenda povečanja telesne teže in debelosti pri otrocih in mladostnikih,
  • navajati učence na uživanje sadja in zelenjave.
  • Evropska komisija je ugotovila, da je shema šolskega sadja eden od ukrepov, ki bo dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja, zato je v ta namen državam članicam namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem. Najvišja vrednost pomoči na učenca je 6 € na šolsko leto.

 

 

NAČRT IZVEDBE SHEME ŠOLSKEGA SADJA NA OŠ SAVSKO NASELJE

V šolskem letu bomo sadje in zelenjavo razdeljevali enkrat tedensko. Na voljo bo vsako sredo,in sicer ves dan. Učenci od 1. do 5. razreda bodo dobili sadje oz. zelenjavo v učilnice, starejši pa v posebnem kotičku v košari.

 

Namen in operativni cilji:

- spodbujati zdrav način prehranjevanja pri otrocih,

- spodbujati potrebo po večjem uživanju sadja in zelenjave,

- povečati dostopnost sadja in zelenjave vsem otrokom ( tudi socialno ogroženim),

- popestriti aktivnosti učencev med odmori,

- vključiti lokalne pridelovalce kot dobavitelje, ki pridelujejo sadje in zelenjavo na okolju prijazen način,

- promovirati zdravo prehrano s poudarkom na uživanju sadja in zelenjave ter pomenu za zdravje,

- pri načrtovanju prehrane za učence uresničiti nove prehranske smernice,

- informirati in ozaveščati starše o uživanju ponujenih obrokov preko spletne šolske strani, pri roditeljskih sestankih…,

- dopolniti obroke s svežim sadjem in zelenjavo, ki pomembno prispevajo k vzdrževanju ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja,

- poudariti pomen sadja in zelenjave v prehrani in ozaveščati učence pri pouku in v času PB,

- predstaviti projekt učencem in staršem na razrednih urah in roditeljskih sestankih (razredniki),

- seznaniti učence s sloganom Pet na dan in pomenom uživanja različnih vrst ter barv sadja,

- izvesti predstavitev lokalnih pridelovalcev sadja in zelenjave,

- izdelati plakate,

- objavljati in iskati recepte iz sadja in zelenjave.

 

Načrt izobraževalnih in promocijskih aktivnosti:

- spoznavanje različnih načinov pridelave sadja in zelenjave (integrirana; ekološka),

- spodbujanje k pozitivnemu odnosu do narave in okolja,

- kultura uživanja obrokov,

- higiensko ravnanje s sadjem in zelenjavo,

- vsebine se lahko vključujejo v predmete naravoslovja, tehnike, gospodinjstva.


Načrt promocijskih aktivnosti za učence, delavce šole in starše:

-šolski natečaj za učence (npr. najboljši plakat, slogan, izdelek … na temo pomena uživanja sadja in zelenjave),

- povezovanje vsebin s projektom Zdrave šole in z drugimi projekti,

- zaposleni na šoli bodo vse informacije o izvajanem projektu sproti prejemali na jutranjih srečanjih in preko e-zbornice,

- starši bodo o projektu seznanjeni preko šolske spletne strani, roditeljskih sestankov.

 

Pridelovalci:

- sodelovali bomo z lokalnimi dobavitelji sadja in zelenjave,

- dogovorili se bomo o predavanju in delavnici o pridelavi sadja in zelenjave (priprava stojnice in delavnice s pridelki dobaviteljev).
VEČ INFORMACIJ O SHEMI ŠOLSKEGA SADJA NA SPLETNI STRANI:

http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_solskega_sadja/