INFORMACIJE V ZVEZI S TVEGANJI ZA COVID-19

Kategorija: Info: Koronavirus

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da na šoli izvajamo dodatne preventivne ukrepe za nastanek in preprečevanje širjenja okužb. Poleg že obstoječih razkuževalnikov rok v toaletnih prostorih, smo namestili dodatne razkuževalnike po učilnicah in drugih skupnih prostorih.
Učitelji usmerjamo učence, da skrbijo za večjo in doslednejšo higieno rok. Na razrednih urah učence osveščamo o problematiki nalezljivih bolezni, preventivnih dejavnostih za preprečevanje okužb in o uvedbi dodatnih higienskih ukrepov na šoli.
Starši, naprošamo vas za podporo pri naših prizadevanjih. V primeru slabega počutja (kašljanje, vročina, boleče grlo) oz. bolezni vašega otroka, naj le ta ostane v domači oskrbi do popolne ozdravitve.


REDNO SPREMLJAMO TUDI INFORMACIJE NA SPLETNIH STRANEH:

Preliminarne usmeritve glede koronavirusa (COVID-19), ki vsebujejo ažurirane uradne informacije
Povezava na spletno stran MIZŠ:
https://www.gov.si/novice/2020-02-24-preliminarne-usmeritve-glede-koronavirusa-covid-19-ki-vsebujejo-azurirane-uradne-informacije/

Splošni preventivni in specifični ukrepi
Povezava na spletno stran NIJZ:
https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

 

Ljubljana, 26. 2. 2020                               mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Zadetkov: 72