1. 9. 2020 - Novo šolsko leto

Kategorija: Aktualno

DRAGI, UČENKE IN UČENCI, POZDRAVLJENI!


V torek, 1. septembra 2020, se bomo ponovno srečali v naši šoli. Čeprav so počitnice vedno prekratke, nas šolsko delo kliče. V letošnjem šolskem letu smo vam pripravili veliko zanimivega dela, ki vas bo popeljalo po poti pridobivanja znanja, modrosti in izkušenj.
Vsi delavci šole, se veselimo srečanja z vami. Čeprav je virus COVID -19 še vedno med nami, ga bomo skrbno preganjali z upoštevanjem vseh priporočil in navodil, ki jih boste dobili že prvi dan pouka.
V nadaljevanju vam posredujem nekaj navodil za prvi šolski dan in začetek pouka v novem šolskem letu.

Pouk za učence 2.–9. razreda bo prvi dan trajal 4 učne ure (do 11.50).

Zbori in prihodi učencev v šolo 1. šolski dan:

- 2. a ob 8.10 pri vhodu v prizidek šole,
- 2. b, učenci 3.–5. razreda ob 8. 10 pred glavnim vhodom v šolo,
- učenci 6.–9. razreda ob 8. 20 pred glavnim vhodom v šolo.

Učence pozivamo, naj ob zbiranju, vstopanju v šolo in gibanju po šolskih hodnikih upoštevajo medsebojno razdaljo. Učence pride iskat pred šolo razrednik/razredničarka in jih odpelje v matično učilnico, kjer bo potekal njihov pouk. Pri razrednih urah in pri uvodnih urah pouka posameznega predmeta bodo učenci dobili vse potrebne informacije za delo.


Urnik za predmetno stopnjo:

6. a

6. b

7. a

7. b

8. a

8. b

9. a

9. b

1.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

2.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

3.

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

OS

4.

MAT

Blaž Abram

ŠPO

  T.Jeglič,

J. S. Černe

SLO

Adrijana

Leskovšek

TJA

Tita Horvat

GUM

Špela Filipič

FIZ

Milojka Vidmar

BIO

Nejc Mesesnel

ZGO

Uroš Herman


Razredniki

1. a  Marija Hrovat            6. a  Nejc Mesesnel
1. b  Julija Kokalj   6. b  Marija Pevec
2. a  Damjana Vrščaj   7. a  Andreja J. Ziernfeld
2. b  Marjeta Škorjanc Kosmač   7. b  Špela Filipič
3. a  Mojca Merhar   8. a  Suzana Švencbir
3. b  Zdenka Ferlinc   8. b  Domen Brglez
4. a  Erika Dragar   9. a  Uroš Herman
4. b  Zlatka Perne   9. b  Milojka Vidmar
5. a  Silva Seliškar    
5. b  Katja Lavrič Čurk    

          

Potrebščine za prvi dan: copati, beležka, pisala in torba, v kateri lahko učenci odnesejo učbenike iz učbeniškega sklada. Uporaba mask za učence v učilnicah ni potrebna, v skupnih prostorih pa samo za učence od 12. leta dalje. Za maske otrok poskrbite starši.

***********************************************************************************

Prvi šolski dan bomo organizirali:

- pouk za učence 2.–9. razreda do 11.50;
- dežurno podaljšano bivanje za učence 2.–5. razreda do 15.15 in nujno dežurno PB od 15.15 do 16.30 v pritličju šole (učenci, ki bodo prvi dan v PB, naj imajo pisno obvestilo staršev, do kdaj bodo v PB in način odhoda iz PB – sam, s starši);
- razdeljevanje učbenikov iz učbeniškega sklada;
- malico za vse učence (učenci, ki bodo v PB, naj imajo s seboj dodatno malico).

Kosila in jutranjega varstva prvi dan ne bo. Učenci naj imajo od staršev okvirno informacijo o prehrani za novo šolsko leto. Prvi šolski dan bodo dobili pogodbo o prehrani, katero naj v sredo, 3. 9. 2020, izpolnjeno z vsemi podatki, vrnejo razredniku. Učenci 2. – 5. razreda bodo dobili prijavnico za jutranje varstvo in podaljšano bivanje (jutranje varstvo je samo za učence 1. – 3. razreda), katero prav tako v sredo, 3. 9., vrnejo razredniku. Starše prosimo, naj ostajajo otroci v podaljšanem bivanju le toliko časa kot je nujno potrebno.

***********************************************************************************

Od srede, 2. 9. 2020, dalje bomo organizirali redni pouk za učence 1.–9. razreda z začetkom ob 8.20 po urniku, ki ga bodo učenci dobili prvi dan.

- Učenci 1.–5. razreda naj prihajajo v šolo 8.00 – 8.10, učenci 6.–9. razreda pa 8.10– 8.20.

- Učenci 1. a, 1. b in 2. a vstopajo pri vhodu v prizidku šole, učenci ostalih razredov pri glavnem vhodu. Pri vstopanju v šolo, preobuvanju in hoji po hodnikih naj učenci upoštevajo medsebojno razdaljo.

Od srede, 2. 9.2020 bomo organizirali še:

 - pouk obveznih izbirnih predmetov za učence 7.–9. razreda;

- pouk neobveznih izbirnih predmetov za učence 4.–6. razreda;

- jutranje dežurno varstvo 6.00–7.00 za prijavljene učence 1.–3. razreda v prizidku šole (vhod pri vrtcu), ki se za učence 1. razreda in 2. a oddelka nadaljuje 7.00–8.00 v prizidku šole (vhod pri vrtcu); za učence 2. b in 3. razreda
se nadaljuje 7.00–8.00 v prvi učilnici pritličja v glavnem delu šole (glavni vhod);

- podaljšano bivanje 1.–5. razreda glede na prijave (PB za 1. razred in 2. a oddelek v prizidku šole od konca pouka do 16.00 ure, nato selitev v glavni del šole do 16.30); PB 2.(2. b)–5. razred od konca pouka do 16.30 v učilnicah v glavnem delu šole);

- prehrano glede na prijave.


Starše za novo šolsko leto naprošamo, da se z otroki pogovorite o ukrepih za varovanje njihovega zdravja ter o njihovem doslednem spoštovanju v času bivanja v šoli.

Vsi delavci šole vam želimo prijetno in uspešno šolsko leto, vsi pa poskrbimo, da bodo naši šolarji na poti v šolo in domov varni.

 

                                                                                                   mag. Verica Šenica Pavletič
                                                                                                   ravnateljica

 

******************************************************************************************

Priloga: Obvestilo staršem pred začetkom novega šolskega leta (MIZŠ)

 

Obvestilo staršem pred začetkom šolskega leta


V šolo naj v novem šolskem letu prihajajo popolnoma zdravi otroci. Upošteva naj se naslednje:

- Otrok v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
- Otroku ni bila odrejena karantena.
- V zadnjih 14 dneh zdravnik oz. epidemiološka služba vam ni priporočila samoizolacije.
- Če se bodo pri otroku pojavili znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, bo otrok ostal doma.

Če vaš otrok zboli ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi. Če je otrok bolan, za nadaljnja navodila pokličite otrokovega zbranega ali dežurnega zdravnika.
V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da otrok omeji stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi saj so le- ti bolj ogroženi za težek potek bolezni.


Osnovne informacije o COVID-19
Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80% okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov


V primeru, da ima otrok zdravstvene omejitve za prisotnost pri pouku v šoli v času pojavljanja okužbe s SARS-CoV-2, se posvetujte z otrokovim izbranim osebnim zdravnikom.

 

Zadetkov: 384