LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

Obvestilo o obnovi šole in poteku pouka na začasni lokaciji

Kategorija: Aktualno

Spoštovani starši,                                                                                     

z mesecem februarjem 2023 bo naša šola pristopila k celoviti obnovi, in sicer znotraj celotnega šolskega prostora. Obnova bo potekala predvidoma do konca avgusta 2023.

Glavna stavba se bo statično in energetsko prenovila, prizidek bo pridobil še dodatno nadstropje, oba dela pa bo povezovala nova kuhinja z jedilnico v pritličju, v nadstropju pa bo gospodinjska učilnica z večnamensko dvorano. Temeljito bodo prenovljeni vsi notranji prostori šole, s čimer bomo pridobili sodobno opremljeno računalniško učilnico, laboratorij za praktično izvedbo pouka vseh naravoslovnih predmetov, vse ostale učilnice pa bodo opremljene s sodobno IKT opremo. Povsem bo preurejen tudi zunanji šolski prostor z igriščem in parkiriščem.

Pouk bo potekal na začasnih lokacijah.

Za učence 1. razreda na OŠ Jožeta Moškriča (od 23. 1. 2023), za učence od 2. do 9. razreda pa v prostorih BTC –  hali 2 in 3 (od 30. 1. 2023). V teh prostorih je v preteklem šolskem letu imelo pouk sedem OŠ z območja Ljubljane.

Za učence 1. razreda bo od 23. 1. 2023:

  • - od 6.15 do 7.45 organizirano nujno jutranje varstvo v prostorih četrtne skupnosti Bežigrad na Belokranjski ul. 6,
  • - ob 7.50 organiziran dnevni avtobusni prevoz iz Savskega naselja do OŠ Jožeta Moškriča in nazaj (pred vhodom v prostore četrtne skupnost Bežigrad na Belokranjski ul. 6).

Za učence 2. in 3. razreda bo od 30. 1. 2023:

  • - od 6.15 do 8.00 organizirano nujno jutranje varstvo v prostorih četrtne skupnosti Bežigrad na Belokranjski ul. 6,
  • - ob 8.05 organiziran dnevni avtobusni prevoz iz Savskega naselja  v BTC in nazaj (pred vhodom v prostore četrtne skupnost Bežigrad na Belokranjski ul. 6).

Za učence 4. in 5. razreda bo od 30. 1. 2023:

  • - ob 8.05 organiziran dnevni avtobusni prevoz iz Savskega naselja  v BTC in nazaj (pred vhodom v prostore četrtne skupnost Bežigrad na Belokranjski ul. 6).

Učenci od 6. do 9. razreda (od 30. 1. 2023):

  • - imajo možnost pridobiti brezplačno urbano za samostojno pot do nove lokacije (št. avtobusov 7 in 27, prejeli bodo tudi vozni red), saj so pri tej starosti učenci predvidoma dovolj samostojni v prometu. Vsi so namreč v 5. razredu opravili kolesarski izpit. V primeru, da menite, da vaš otrok še ni dovolj samostojen v prometu, se boste lahko odločili za organiziran prevoz skupaj z mlajšimi učenci. V tem primeru učenec ne prejme brezplačne urbane.

Organiziran prevoz za vrnitev učencev iz BTC do Savskega naselja bo ob 13.30 in 15.00. Učenci, ki bodo ostali v podaljšanem bivanju do 16.30, bodo na starše počakali v prostorih četrtne skupnosti na Belokranjski ul. 6.

Seveda pa lahko starši tudi sami pripeljete ali odpeljete svojega otroka. Žal pa vam na novi lokaciji ne moremo zagotoviti ustreznih prostorov za skiroje in kolesa.

Glede prehrane vas obveščamo, da zajtrka na začasni lokaciji jutranjega varstva ne bomo mogli nuditi. Za učence pa bomo na nadomestni lokaciji organizirali malico, kosilo in popoldansko malico.

Vabimo vas na roditeljski sestanek in ogled nadomestnih prostorov, in sicer:

  • - v četrtek, 19. januar 2023od 17.00 do 18.00 – roditeljski sestanek in ogled prostorov na OŠ Jožeta Moškriča, kjer bo potekal pouk za učence 1. razreda;
  • - v torek, 24. januar 2023, ob 17.00 v šolski jedilnici – skupni roditeljski sestanek 6.–9. razreda, ob 17.30 pa ločeno po matičnih učilnicah;
  • - v torek, 24. januar 2023, ob 17.30 v šolski jedilnici – skupni roditeljski sestanek 2.–5. razreda, ob 18.00 pa ločeno po matičnih učilnicah;
  • - v četrtek, 26. januar 2023od 17.00 do 18.00 – ogled prostorov v BTC (Hala 2 in Hala 3), kjer bo potekal pouk za učence od 2. do 9. razreda.

O vseh aktualnih zadevah boste sproti obveščeni na spletni strani šole (rubrika Aktualno).

V času prenove se bomo vsi delavci šole potrudili, da bo pouk potekal nemoteno in po letnem delovnem načrtu, prilagajali pa se bomo prostorskim omejitvam.

Prosimo vas za strpnost in sodelovanje, saj bomo s skupnimi močmi dosegli vse cilje in se kmalu vrnili v popolnoma prenovljeno sodobno šolo.

Lep pozdrav

mag. Verica Šenica Pavletič,

ravnateljica

Zadetkov: 31