LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Projekt Moj sanjski stroj

Category: Moj sanjski stroj

Projekt Moj sanjski stroj (My Dream Machine) je povzet po uspešnem, večkrat nagrajenem in neprofitnem projektu belgijske ekipe (http://www.mymachine.be/), ki ga izvaja že od leta 2008. Ideja projekta je spodbujanje kreativnosti otrok preko uresničevanja njihovih najbolj skritih želja – izdelavi sanjskih strojev in naprav na eni strani, na drugi strani pa spodbujanje tehnične kreativnosti pri študentih, ki morajo na osnovi učenčevih načrtov tak stroj narediti.
Bistvo ideje je združevanje idej in sanj otroških odprtih glav s tehničnimi in izvedbenimi omejitvami. Vsak projekt je dolgoročen in pri njem sodelujeta učenec in študent. Otrok spoznava raziskovalno delo, najnovejše tehnologije, sodeluje v projektu ter tako začenja razumevati, da v realnem svetu obstajajo omejitve. Na drugi strani je študent postavljen v položaj, kjer mora na osnovi učenčeve skice razmisliti o inovativni rešitvi, ki se ob zaključku, tj. funkciji stroja čim bolj približa. Na spodnji sliki je prikazan potek aktivnosti.

 


Slika 2: Tipičen potek projekta Moj sanjski stroj

 

V fazi zasnove otroku zastavimo nalogo (predšolska vzgoja, prvi razredi osnovne šole),  naj opiše svoj sanjski stroj. V naslednjem koraku ga otrok skicira in opiše proces delovanja. V fazi priprave študentje zadnjih letnikov programov mehatronika, robotika, elektrotehnika, strojništvo, računalništvo, industrijsko oblikovanje ipd. izberejo ustrezno idejo in jo predstavijo skozi definicijo naloge. Skupaj z otrokom, čigar ideja je sanjski stroj, nato s skice naredita načrt ter celovit projektni plan. V fazi izdelave otrok sodeluje pri izvedbi tako, da prihaja v laboratorije, spremlja izdelavo, programiranje, testiranje. Ko je prototip narejen, študent pripravi poročilo/diplomo in jo zagovarja na matični inštituciji ob prisotnosti otroka. Narejene prototipe in vse načrte predstavljamo  po Sloveniji v obliki razstav, prezentacij, demonstracij in tudi aktivnih delavnic.

 

NAMEN PROJEKTA

· spodbujanje učencev k izražanju idej, kreativnosti in inovativnosti; spodbujanje razmišljanja izven ukalupljenega sistema;
· povezovanje primarnega izobraževanja z znanstveno-raziskovalnim in akademskim svetom in realnim sektorjem;
· izmenjava idej, znanj in realnih izkušenj med otroci, starši, študenti, podjetji, učitelji in profesorji ob konkretnih projektih;
· promocija tehničnih in naravoslovnih ved pori učencih;
· postavitev temeljev za nove perspektive izobraževalnega sistema;
· vzpostavljanje razmerja med pričakovanji in možnostmi v realnem življenju.

 

CILJI PROJEKTA

· Moj sanjski stroj postane stalna praksa kot nova oblika izkustvenega učenja.

 

METODOLOGIJA

· Nov način promocije naravoslovno-tehničnih ved pri mladih, ki omogoča pretok idej, znanja in izkustev po vertikali od primarnega šolstva preko znansveno-raziskovalnega in akademskega sveta do realnega sektorja.

 

PARTNERJI

· OŠ Savsko naselje s šolami partnericami,
· Institut Jožef Stefan – Odsek za umetno inteligenco, Odsek za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko,
· Univerza v Ljubljani – Fakulteto za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Fakulteta za računalništvo, Ekonomska fakulteta,
· Univerza v Mariboru –  Fakulteto za strojništvo, Fakulteta za računalništvo,
· Univerza na Primorskem,
· Univerza v Novi Gorici,
· Mestna občina Ljubljana,
· industrijski partnerji.

 

PLAN POSAMEZNEGA PROJEKTA

· september do oktober – izdelava zdelava skic,
· november do december – izdelava plana in načrta,
· januar do junij – izdelava prototipa.

 

DOLGOROČNI PLAN PROGRAMA

· Y0-Y2 – DM postane v OŠ Savsko naselje redna praksa,
· Y2-Y4 – DM vpeljan v 10 OŠ,
· Y4-Y5 – DM postane prepoznavna praksa v OŠ v Sloveniji.

 

Hits: 1532