LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

6. 11. 2020 - Obvestilo MOL: Topli obroki za socialno ogrožene otroke

Topli obroki za socialno ogrožene otroke v vseh osnovnih šolah

V Mestni občini Ljubljana bomo skupaj z osnovnimi šolami organizirali pripravo toplih obrokov za socialno ogrožene otroke.

To so po navodilih ministrstva za izobraževanje tisti učenci, ki imajo po odločbi centra za socialno delo brezplačno kosilo v osnovni in malico v srednji šoli. Pri starših šole že danes preverjajo potrebo po toplem obroku, ti pa so povratno informacijo dolžni pisno sporočiti šoli na posebnem obrazcu. Na svojem sporočilu morajo obenem podati tudi izjavo, da lahko šole in občina uporabijo njihove osebne podatke za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Vse javne in zasebne osnovne šole na območju Mestne občine Ljubljana bodo pripravljale tople obroke za učence in tudi dijake, ki imajo tu prebivališče. Učenci in dijaki ali njihovi starši bodo topli obrok prevzeli na šoli, ki pripravlja hrano ali jo zgolj razdeli. V primeru, da bodo na posamezni šoli ugotovili, da so prejeli premalo prijav za ekonomično in racionalno pripravo toplih obrokov, se bodo namreč povezali z eno izmed sosednjih šol. V tem primeru se bosta šoli dogovorili, ali pripeljejo kosila na matično šolo in jih ta razdeli učencem, ali pa bodo otroci ponje šli na sosednjo šolo. O vsem tem bodo šole obveščale starše pravočasno.

Dostavo toplega obroka na dom ali drugo razdelilno točko, če učenci in dijaki obroka ne morejo prevzeti na šoli, bomo organizirali le izjemoma.

Šole, ki bodo imele zbrane prijave staršev ter izpolnjene kadrovske in tehnične pogoje, bodo začele s kuhanjem in razdeljevanjem toplih obrokov že v ponedeljek, ostale pa v torek.

 

Sklep o kuhanju kosil v solah(PDF, 74 KB)

VIR: https://www.ljubljana.si/sl/aktualno/vse-osnovne-sole-v-ljubljani-bodo-v-naslednjem-tednu-zagotavljale-tople-obroke-za-socialno-ogrozene-otroke/

6. 11. 2020 - Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19

Zaživel je nov telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19: 

tel: 080 51 00 - 24 ur na dan - brezplačno

  

03. 11. 2020 je bil vzpostavljen Telefon za psihološko podporo prebivalcem ob epidemiji COVID-19.

Na brezplačni telefonski številki 080 51 00 bodo 24 ur na dan, vse dni v tednu strokovno pomoč nudili izkušeni psihologi, psihoterapevti in drugi strokovnjaki s področja duševnega zdravja.

S telefonom želimo zagotoviti dostopno podporo ljudem, ki se v času epidemije in z njo povezanih kriznih ukrepov soočajo z različnimi stiskami.

Telefon je nastal v sodelovanju Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Društva psihologov Slovenije, Rdečega križa Slovenije, Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, Zaupnega telefona Samarijan, Združenja zakonskih in družinskih terapevtov in Zveze prijateljev mladine Slovenija – TOM telefon.

Več o tej vsebini na spletni strani NIJZ:

https://www.nijz.si/sl/zazivel-nov-telefon-za-psiholosko-podporo-ob-epidemiji-covid-19-080-51-00

5. 11. 2020 - Zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je organizirano izobraževanje na daljavo

Zagotavljanje toplega obroka za učence, za katere je organizirano izobraževanje na daljavo

V času šolanja na daljavo so učenci, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije) upravičeni do brezplačnega toplega obroka. Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Če je vaš otrok upravičen do brezplačnega toplega obroka, ga starši lahko prijavite nanj v šoli na e- naslovu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Prosimo, da to storite čim prej (petek, 6. 11. 2020), da bomo prijave lahko posredovali občini, ki bo organizirala pripravo in distribucijo toplega obroka. S prijavo učenca na obrok starši privolite, da občina in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Na kateri šoli bodo učenci oz. starši lahko topel obrok prevzeli, boste obveščeni. Za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, občina izjemoma organizira dostavo obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti.

Ljubljana, 5. 11. 2020                                                                               Vodstvo šole

Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

Prepoznavamo psihično stisko ljudi v obliki strahu, nezaupanja, nestrpnosti, obupa, občutka nemoči, praznine, osamljenosti ipd. Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana je odprl posebno linijo za psihosocialno podporo ljudem, ki v teh dneh občutijo stisko zaradi nastale situacije.

Na številko 01 600 93 26 lahko pokličete vsak dan od 16. do 20. ure in z vami se bodo pogovarjali prostovoljci terapevti iz SKZP (Slovenske krovne zveze za psihoterapijo) in vam nudili strokovno psihosocialno podporo. Z istim prostovoljcem ali prostovoljko lahko dogovorite za ponovni klic.

Človek, ki pokliče, ni več sam.

Read more: Psihosocialna podpora na posebni telefonski številki Rdečega križa Ljubljana

Seznam strokovnih webinarjev za šolsko svetovalno službo in starše v šolskem letu 2020

Seznam strokovnih webinarjev za šolsko svetovalno službo in starše v šolskem letu 2020

Izpostavljamo : internetni webinar za starše

Uspešno premagovanje izzivov učenja na domu, v času, ko so šole zaprte

in dodatno : Najstniško vedenje - kako se nanj učinkovito odzovemo

 

Več na: https://shoutout.wix.com/so/b4N4hc9aS?cid=87e7a083-c3a8-40af-96f2-a76d0aa0d441#/main

Koronavirus - kako obvladujemo občutke strahu in zaskrbljenosti

Spoštovani.

Glede na epidemiološko situacijo, ki se v Sloveniji hitro spreminja, se zagotovo porajajo med nami vsemi vprašanja, strahovi, stres glede Korona virusa.
Zato smo na NIJZ pripravilo nekaj nasvetov za dano situacijo. Mogoče bo kakšna informacija koristna.....

Read more: Koronavirus - kako obvladujemo občutke strahu in zaskrbljenosti