LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Flipped learning - obrnjeno učenje

                       

 

»Flipped learning« prinaša dobrodošlo novost v slovenski izobraževalni prostor, v pouk ustrezno vpleta sodobno informacijsko tehnologijo, učence pa pritegne in smiselno aktivira.

Na OŠ Savsko naselje nenehno sledimo novostim in razvoju aktivnih oblik učenja in poučevanja, zato smo prišli na idejo, da bi počasi začeli z obrnjenim učenjem (iz ang. flipped learning). To je sodobna izobraževalna metoda, ki na svojstven način združuje učenje v živo in na daljavo, poteka pa tako, da učitelj vnaprej posname video z razlago učne vsebine. Videoposnetek in drugo učno gradivo posreduje učencem preko spletne učilnice, elektronske pošte ali dropbox-a, učenci pa si ga lahko vnaprej (ali pozneje za utrditev) ogledajo doma.

Videoposnetek navadno traja 3 do 5, največ pa 10 minut, kar omogoča, da učenci pri ogledu ohranijo koncentracijo. Sami lahko načrtujejo, kdaj in kolikokrat si bodo posnetek predvajali, pripravijo si lahko vprašanja in povzetke, pri pouku pa o tem razpravljajo, izmenjujejo znanje in izkušnje, rešujejo naloge in praktične probleme, kar bi sicer morali opraviti sami doma. Videoposnetek lahko po potrebi vnovič pogledajo na primer na poti v šolo, med odmorom ali v knjižnici.

Pri obrnjenem učenju je poudarek na aktivni vlogi učenca skozi celoten proces učenja,
spremeni pa se tudi vloga učitelja, saj postaja bolj mentor in usmerjevalec. Če je potrebno, učencem med poukom pomaga, sodeluje pri reševanju nalog in problemov, spremlja razumevanje učne snovi, težavnost nalog poskuša prilagoditi posameznemu učencu, spodbuja sodelovalno delo in medsebojno pomoč.

Sama metoda sicer ni nova, ideje segajo 20 let nazaj, kot avtorja pa se navajata Jonathan Bergmann in Aaron Sams, učitelja kemije iz Kolorada, ki sta leta 2007 posnela prve vsebine snovi in jih objavila na spletu. Metoda se vsebinsko, predvsem pa tudi z razvojem informacijske tehnologije ves čas nadgrajuje, v današnjem času nujnega sobivanja z osebnimi računalniki, tablicami in pametnimi telefoni pa predstavlja nekako logično alternativo klasičnemu pouku.

Videoposnetki o obrnjenem učenju:

oddaja na Planet TV
oddaja Svet na kanalu A

 

Hits: 4596