LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Šolska knjižnica

Category: Šolska knjižnica

Šolska knjižnica s svojim delom podpira vzgojno-izobraževalno dejavnost šole. Namenjena je učenkam in učencem ter delavcem šole.

Učenci si lahko v knjižnici izposodijo knjige, berejo revije, pišejo domače ali seminarske naloge in se pripravljajo za šolsko delo.

Učenci si lahko izposodijo največ pet knjig za štirinajst dni, nato lahko čas izposoje enkrat podaljšajo. Izposoje knjig za domače branje in angleško/nemško bralno značko ne podaljšujemo. Izgubljeno ali poškodovano knjigo morajo uporabniki nadomestiti z enako novo ali drugo knjigo enake vrednosti, ki je primerna za šolsko knjižnico.

 

Naša knjižnica je v sistemu COBISS.

 

V knjižnici prirejamo razstave ob različnih priložnostih, odvijajo se tudi različne druge dejavnosti.

 

Noč pravljic
Za spodbujanje bralne kulture bo tradicionalno organizirana Noč pravljic. 20 najbolj prizadevnih bralcev od 2. do 5. razreda bo imelo možnost doživeti večer in noč v šolski knjižnici.

 

Šolska knjižnica je torej prostor učenja, raziskovanja ter prostor, kjer vsakdo lahko najde »svojo knjigo«.

 

V knjižnici vas pričakujem Primož Bevc, univ. dipl. bibl.

Subcategories