LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Mi smo zdrava šola

Zdrava šola OŠ Savsko naselje 2021/2022

Tudi v šol. letu 2021/22 se bomo trudili, da ostanemo ZDRAVA ŠOLA in obstoječim projektom dodamo še kaj novega. Sledili bomo 12-im ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol.

Še naprej se bomo trudili, da učencem nudimo hrano dobavljeno v večjih pakiranjih in ne porcijskih, čim več ekoloških sezonskih živil iz lokalnega okoliša. S tem se bomo izognili veliki količini odpadkov. Nadaljujemo s projektom Šolska shema, ki ga izvaja vodja šolske prehrane. Učiteljice 1. razredov bodo dale poseben poudarek na zdravo prehrano in učenje o zdravem načinu življenja. Učiteljica gospodinjstva bo vodila KUHARSKI KROŽEK. Z učenci bomo obdelovali EKO VRTIČEK in visoke gredice.

Kot vsako leto bodo učenci od 1. do 5. razreda vključeni v projekt ZDRAVI ZOBKI, ki ga izvajamo tudi s pomočjo gospe Vide Repovž, prof. zdr. vzgoje iz ZD Bežigrad.

ŠPORT na šoli se bo vpletal v vse nivoje poučevanja in povezoval učni proces po horizontali in vertikali. Nadaljujemo projekt ŠPORTNI ODDELKI (LPŠ) v 1. triadi. Na šolskem bazenu se bodo nadaljevali tečaji za učence od 1. do 5. razreda. Udeležili se bomo mnogih šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira MOL (atletika, kros, košarka, nogomet, odbojka, plavanje…). Učenci se bodo vključevali v različne športne interesne dejavnosti: odbojka, nogomet, košarka, športno ritmična gimnastika.

S pomočjo projekta UČENEC-MENTOR, ki ga bosta vodila Tamara Neuman in Primož Bevc, bomo razvijali medsebojno učno pomoč učencem, ki se težje učijo.

Šolska svetovalna služba bo izvajala različne aktivnosti za ZMANŠEVANJE NASILJA med učenci.

AMBASADORJI NASMEHA bodo s terapevtskim psom pomagali učencem, ki imajo dodatno strokovno pomoč. Dejavnost bo organizirana tedensko po eno šolsko uro.

Šolski računalničar bo organiziral predavanja za VARNI INTERNET.

VZGOJO V PROMETU bo vodila učiteljica Ana Tekavčič Primon, ki že vrsto let vodi prometni krožek in z učenci sodelujeta na mnogih prireditvah in tekmovanjih.

Z akcijami ZBIRANJA ODPADLIH MATERIALOV (star papir, plastični zamaški, stare baterije…), ki se bodo odvijale trikrat na leto, bomo še naprej povečevali ekološko in humanitarno osveščanje učencev. Naša šola je EKO šola..

Kot vsako leto bomo vključeni v projekt VARNO S SONCEM, pri katerem se učitelji, učenci in starši dodatno izobražujemo v zvezi s škodljivostjo sončnih žarkov.