LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

 

OBVESTILO

Začeli smo s popolno prenovo šolskih spletnih strani, ki bodo na novem spletnem naslovu: 

http://ossavskonaselje.si/

 Dokler pa stran ne bo v celoti prenovljena, spremljajte informacije na teh obstoječih spletnih straneh.

 

Obvestilo - uši

Category: Zdravje in higiena

                                   S P O Š T O V A N I   S T A R Š I !

Šola je prostor, kjer se dnevno  srečuje veliko oseb. Zaradi tesnejših medsebojnih stikov med otroci se v šoli občasno pojavljajo tudi primeri ušivosti.

Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno - ekonomski status, pogosteje pa se pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo. Ušivost se običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti običajno ne zaznavamo. Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.

Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši oziroma skrbniki in tega ne moreta nadomestiti ne šola, ne zdravstvena služba. Zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih nismo dolžni pregledovati lasišča niti izvajati razuševanja.

Če so se pri vašem otroku pojavile naglavne uši, je nujno, da v skladu z Navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki, natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v šolo po uspešno opravljenem prvem postopku razuševanja. Razuševanje je obvezno po Zakonu o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95, 47/04, 119/05).

Starše oziroma skrbnike, ki se ne boste odzivali in sodelovali pri naporih za odpravljanje ušivosti oziroma ne boste izvedli razuševanja, bomo posebej povabili na individualni razgovor, v katerem vam bomo razložili pomen sodelovanja vsakega posameznika pri izvajanju sistematičnega razuševanja za odpravo ušivosti. Če problema tudi na ta način ne bomo mogli odpraviti, bomo aktivirali Zdravstveni inšpektorat RS.

Natančne informacije o ušivosti, njenem prepoznavanju in preprečevanju najdete na povezavi http://www.nijz.si/sl/usi-naglavne-usi.

Le s skupnimi močmi in ob sodelovanju vseh bo v šoli manj pojavnosti te nevšečnosti.

Ljubljana, 17. 9. 2020                               mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Obvestilo - infekcijska mononukleoza

Category: Zdravje in higiena

Spoštovani starši,

obveščamo Vas, da se je na naši šoli pojavil primer infekcijske mononukleoze. Priporočamo Vam, da sledite navodilom na naslednji povezavi:

http://www.nijz.si/sl/infekcijska-mononukleoza.

 

Ljubljana, 15. 1. 2018                               mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica

Obvestilo - škrlatinka

Category: Zdravje in higiena

Spoštovani starši, 

obveščamo Vas, da se je na naši šoli pojavila škrlatinka. Priporočamo Vam, da sledite navodilom na naslednji povezavi:

http://www.nijz.si/ukrepanje-ob-pojavu-skrlatinke-v-solivrtcu-smernice.

Ljubljana, 12. 12. 2017                              mag. Verica Šenica Pavletič, ravnateljica