REZULTATI IN ANALIZA ANKETE - Zadovoljstvo staršev z izobraževanjem na daljavo

Spoštovani starši!
Po enem mesecu izobraževanja od doma, sem vam poslala anketo. Presodila sem, da je po enem mesecu primeren čas, da ugotovim zadovoljstvo staršev z izobraževanjem na daljavo in učinkovitost dela nas strokovnih delavcev. Zahvaljujem se vam za sodelovanje.
Evalvacija ankete nam bo podlaga za izboljšave našega dela za naprej. Ga. Marija Pevec, ki je zadolžena za analizo ankete, je pripravila krajšo verzijo. Odgovori staršev, vključeni v analizo ankete, so nelektorirani.
Ker menim, da je anketa pokazatelj našega dela, vam jo pošiljam v vednost. Verjamem, da boste tako dobili še večji uvid v delo šole v teh kriznih časih.

REZULTATI IN ANALIZA ANKETE

Ob tej priložnosti se vam tudi zahvaljujem za vse vaše razumevanje, spodbudne besede in tudi pomoč, da izobraževanje vaših otrok in naših učencev lepo teče.


mag. Verica Šenica Pavletič
Ravnateljica

Zadetkov: 603