26. 11. 2020 - Obvestilo

Kategorija: Info: Učni proces na daljavo

Spoštovani starši, učenci in učenke!

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije za sedem dni podaljšala ukrepe za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. To pomeni, da od ponedeljka, 30. 11. 2020 ostaja v veljavi odlok o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja v enakih določilih, kot do sedaj. Posledično ostaja v veljavi tudi sklep ministrice o izobraževanju na daljavo.

Ministrica je sprejela tudi sklep za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/21.

S tem sklepom se zaradi nemotenega opravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/2021 določajo ukrepi v zvezi z izvedbo šolskega koledarja in ocenjevanjem znanja učenk in učencev:

- Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku se izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, razen za učenke/učence 9. razreda, za katere traja do 15. junija 2021.

- Ocenjevanje znanja se izvaja pred učenkami/učenci oddelka ali učne skupine, v času izobraževanja na daljavo pa lahko tudi individualno.

- Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenke/učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu oziroma najmanj enkrat v šolskem letu, če se tak predmet izvaja po fleksibilnem predmetniku.

- Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učenke/učenca oceni najmanj trikrat v šolskem letu.

- Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učiteljica/učitelj uporablja različne načine ocenjevanja, pri čemer velja, da vse ocene ne smejo biti pridobljene le pisno, razen v primeru, ko pri predmetu, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko in se izvaja po fleksibilnem predmetniku, učenke/učenca ni možno oceniti več kot enkrat.


Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Odločitev, kdaj in pod kakšnimi pogoji naj bi se učenci vračali v šole, naj bi bila šolam sporočena v sredini prihodnjega tedna. Ko bomo šole dobile dokončno informacijo, vam jo bomo nemudoma sporočili.

Do takrat vam želim vse dobro in ostanite zdravi.

Ljubljana, 26. 11. 2020                        mag. Verica Šenica Pavletič

Zadetkov: 251