11. 2. 2021 - Obvestilo o ponovnem vračanju vseh učencev v šolo

Kategorija: Info: Učni proces na daljavo

Drage učenke, dragi učenci, spoštovani starši!

Po dolgotrajnem zaprtju šol in šolanju na daljavo je vlada Republike Slovenije sprejela odlok, da se s ponedeljkom, 15. 2. 2021 za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

Pri organizaciji dejavnosti na šoli bomo upoštevali ukrepe in priporočila NIJZ za varovanje zdravja in priporočila ZRSŠ za delo z učenci. Učenke/učence in starše prosimo, da spoštujete ukrepe in pripomorete k varovanju svojega zdravja, zdravja otrok ter delavcev šole.

V šolo naj prihajajo izključno popolnoma zdravi otroci.

Učenci naj v šolo obvezno dnevno prinašajo svoje zaščitne maske.

Starši lahko izjemoma vstopajo v šolo le ob vnaprejšnjem dogovoru s strokovnim osebjem šole ob upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov (maska, razkuževanje, upoštevanje razdalje).

Zaradi spremenjene organizacije dela se bo podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razredov izvajalo le v nujnih primerih. Starši, ki za svojega otroka potrebujejo podaljšano bivanje, naj to sporočijo v šolo.

Starše učencev 4.-9. razreda prosimo, da čimprej (najkasneje do jutri, 12. 2. 2021 do 10.00) izpolnijo spletni obrazec glede šolske prehrane:
https://forms.gle/MHo3LV31BH6vp4Vi6

Učenci od 6. do 9. razreda bodo na svoje šolske e-naslove prejeli tudi nove šolske urnike.

Ostale informacije in navodila za delo bodo dobili učenci v e- učilnicah oz. v ponedeljek od svojih učiteljev.

Vidimo se torej v ponedeljek, 15. 2. 2021. Učenci od 2.- 5. vstopajo v šolo na glavnem vhodu od 8.00 do 8.10, učenci 6. do 9. razreda od 8.10 do 8.20.


Ljubljana, 11. 2. 2021                                                                  mag. Verica Šenica Pavletič

Zadetkov: 191