29. 3 .2021 - Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja s četrtkom, 1. 4. 2021 - NUJNO OBVESTILO

Prepoved zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja s četrtkom, 1. 4. 2021 - NUJNO OBVESTILO

Vlada Republike Slovenije je sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter v univerzah in visokošolskih zavodih, kar za šolo pomeni, da se bo v času veljave odloka , od četrtka, 1. aprila 2021 do vključno nedelje, 11. aprila 2021 pouk ponovno izvajal na daljavo. O izvedbi pouka boste učenci in starši obveščeni na ustaljen način (šolska spletna stran, e- učilnice, teamsi, e- naslovi učencev).

Za učence od 1. do 3. razreda bo zagotovljeno nujno varstvo le v primeru, če sta oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji ter zaposleni v poklicnih gasilskih enotah. Zaposlitev se ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca.

V tem primeru starši nemudoma obvestite šolo, potrdilo delodajalca pa posredujete šoli najkasneje v sredo, 31. 3. 2021.

Šola za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki bodo vključeni v nujno varstvo zagotovi šolsko prehrano.

V času šolanja na daljavo bomo vse ostale nujno potrebne informacije objavljali na spletni strani šole in posredovali na e- naslove otrok oz. staršev.

V primeru nejasnosti ali vprašanj v zvezi z organizacijo dela v času šolanja na daljavo lahko pošljete pisno sporočilo na tajništvo šole.

 

Ljubljana, 29. 3. 2021                      Mag. Verica Šenica Pavletič

Zadetkov: 81