Šolska svetovalna služba

 Šolski psiholog  Tel. 01/3000-176 
 Mobilna specialna pedagoginja  Tel. 01/3000-181
 Mobilna specialna pedagoginja   Tel. 01/3000-181

 

V šolski svetovalni službi v šolskem letu 2018/2019 opravljajo svoje delo:

1.

Psiholog

Darko Mihael Čibej

2.

Mobilna specialna in rehabilitacijska pedagoginja

Ana Mrzel (Center Janeza Levca)

3.

Mobilna specialna in rehabilitacijska pedagoginja

Ana Berložnik (Center Janeza Levca)

4.

Pedagoginja

Marija Pevec (OŠ Savsko naselje)

5.

Psihologinja, učiteljica

Tamara Neuman (OŠ Savsko naselje)