LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/23 (za učence bodočih 4., 5. in 6. razredov)

Kategorija: Izbirni predmeti

Spoštovani starši!

Učenci, ki obiskujejo 3., 4. in 5. razred, se že odločajo, ali bodo prihodnje šolsko leto obiskovali neobvezne izbirne predmete.

Pri morebitni izbiri neobveznih izbirnih predmetov upoštevajte naslednje:
- izbira neobveznih izbirnih predmetov ni obvezna (prijavnico vseeno izpolnite in vrnite);
- učenec lahko izbere največ dve uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko;
- v primeru izbora predmeta je učenec predmet dolžan obiskovati celo šolsko leto, saj se predmet ocenjuje, končno oceno pa se vpiše v spričevalo;
- če je učenec letos že obiskoval izbirni predmet, lahko izbor istega predmeta ponovi, izbere nek drug predmet ali ne izbere nobenega;
- pri morebitnem izboru naj se upošteva želje in zmožnosti otroka, saj ne gre za interesne dejavnosti (krožke), ki jih otrok lahko preneha kadarkoli obiskovati, temveč šolske predmete, ki pomenijo za otroka dodatno obremenitev;
- neobvezni izbirni predmeti se izvajajo v predurah ali po končanem obveznem pouku, a najkasneje do 14.30 ure.

 

Publikacija - Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2022/23