22. 4. 2021 - OBVESTILO ZA UČENCE V ČASU NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

Kategorija: NPZ

Učenci 6. in 9. razreda bodo imeli po prvomajskih počitnicah nacionalna preverjanja znanja:

torek, 4. 5. 2021, slovenščina 6. in 9. razred,

- četrtek, 6. 5.2021, matematika 6. in 9. razred

- ponedeljek, 10. 5. 2021, angleščina 6. raz. in šport 9. raz.

   

Učenci naj bodo ob 8.15 zbrani pred matično učilnico, nato pa bodo razporejeni po učilnicah za pisanje. S seboj naj imajo ustrezne uporabne pripomočke: pisala (črn ali moder kemični svinčnik ali nalivnik, svinčnik, radirko, šilček), ravnilo, geotrikotnik, šestilo. Pisala piši briši niso dovoljena. Pisanje NPZ brez prilagoditev traja 60 minut.

   

Učenci 7. a bodo imeli na dneve pisanja NPZ pouk v učilnici za angleščino v 1. nadstropju, učenci 7. b v učilnici za likovno umetnost.

   

Predure in ure po malici potekajo za vse učence po običajnem urniku.

   

Vsa ostala potrebna navodila bodo učenci dobili v ponedeljek, 3. 5. 2021, in na dan pisanja.

   

Ljubljana, 20. 4. 2021               Tjaša Pirc Pezdirc, pomočnica ravnateljice

OBVESTILO ZA STARŠE IN UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Kategorija: NPZ

OBVESTILO ZA STARŠE IN UČENCE 6. IN 9. RAZREDA

Pilotno e- testiranje NPZ

Obveščamo vas, da bo v torek, 23. 3. 2021 (9. razred) in četrtek, 25. 3. 2021 (6. razred), na šoli izvedeno testiranje programa za izvedbo NPZ na daljavo.

Namen poskusnega e- testiranja je, da se učenci seznanijo s programom za e- testiranje.

Učenci bodo v šoli prejeli uporabniška imena in gesla, ki jih bodo na isti dan lahko uporabili tudi doma v popoldanskem času, kjer bo otrok lahko ponovno reševal test od začetka. Čas za poskusno reševanje doma bo omejen na 90 minut. Priporoča se reševanje na računalnikih, tablice so dovoljene, vendar naloge ne bodo prilagojene tabličnemu načinu.

 

Razpored poskusnega e- testiranja v računalniški učilnici:

torek, 23. 3. 2021                   

7.30-8.30     9. a,  dekleta                              

8.30-9.30     9. a,  fantje                                

9.30-10.30    9. b                                           

                                                      

četrtek, 25. 3. 2021

7.30-8.30        6. a,  dekleta

8.30-9.30        6. a,  fantje

9.30-10.30      6. b,  dekleta

10.30-11.30    6. b,  fantje

   

Učenke, ki ste razporejene od 7.30-8.30 pridete ta dan v šolo ob 7.20.

Vsa podrobnejša navodila za delo bodo še sledila.

Ljubljana, 16. 3. 2021                        Tjaša Pirc Pezdirc

Informacije o nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2020/21

Kategorija: NPZ
Spoštovani učenci in starši!
 
Informacije o nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2020/21 so dostopne v publikaciji za starše, ki je dostopna na spodnji naslednji povezavi.
 
 
Ljubljana, 11.11.2020                                                Tjaša Pirc Pezdirc

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2020/2021

Kategorija: NPZ

DATUM

AKTIVNOST

1. 9. 2020

torek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. r. iz NPZ.

30. 11. 2020

ponedeljek

Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda na NPZ.

4. 5. 2021

torek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. r.

6. 5. 2021

četrtek

NPZ iz matematike za 6. in 9. r.

10. 5. 2021

ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. r.

NPZ iz tujega jezika za 6. r.

1. 6. 2021

ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 9. r.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r.

2. 6. in 3. 6. 2021

sreda in četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. r. na RIC.

7. 6. 2021

ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev pri NPZ v 6. r.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

8. 6. 2021

torek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

9. 6. 2021

sreda

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po izvedbah) učencev v 9. r.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. r.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. r. na RIC.

15. 6. 2021

torek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. r. RIC posreduje šolam spremembe dosežkov, po poizvedbah, v 6. r.

24. 6. 2021

četrtek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. r.

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.

V letošnjem šolskem letu bo tretji predmet, iz katerega se bo preverjalo znanje učencev, ŠPORT.