LOGO_DVIG_DIGITALNE-KOMPETENCE_horizontalni.png  

4. 5. 2022 - Spremenjen urnik v času NPZ

Kategorija: NPZ

SPREMENJEN URNIK ZA DNEVE, KO POTEKA NA ŠOLI

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDOV

Sreda, 4. 5. 2022

Oddelek

Učilnica

Učitelj

Navodilo

2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5.a, 5. b

matična

razrednik

Razredniki od 7.55 v razredih – po razredih imajo svoje učence.

6. a

matična

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

6. b

matična

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

7. a

9. A

Švajger

8.20−9.00 NAR

7. b

9. B

Leskovšek

8.20−9.00 SLJ

8. a

LUM

Švencbir

8.20−9.00 SLJ

8. b

matična

Horvat

8.20−9.00 TJA

9. a

7. A

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

9. b

7. B

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

  

DEŽURSTVO

7.50−8.30

PRITLIČJE

Brglez

7.50−9.00

I. NADSTROPJE

Pezdirc

7.50−9.00

II. NADSTROPJE

Krt

Navodilo za učence predmetne stopnje:

Učenci se zberejo ob 8.10 pred šolo, učitelji, ki jih imajo 1. šolsko uro jih peljejo v tišini v učilnice (glej tabelo). Učenci svojo obutev in oblačila odložijo v učilnici.

Po prvi šolski uri, učenci odnesejo svojo obutev in oblačila v omarice in gredo v svoj matični razred.

10. 5. 2022 - Spremenjen urnik v času NPZ

Kategorija: NPZ

SPREMENJEN URNIK ZA DNEVE, KO POTEKA NA ŠOLI

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ZA UČENCE 6. IN 9. RAZREDOV

Torek, 10. 5. 2022

Oddelek

Učilnica

Učitelj

Navodilo

2. b, 3. a, 3. b, 4. a, 4. b, 5.a, 5. b

matična

razrednik

Razredniki od 7.55 v razredih – po razredih imajo svoje učence.

6. a

matična

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

6. b

matična

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

7. a

9. A

Krt

8.20−9.00 ZGO

7. b

9. B

Leskovšek

8.20−9.00 SLJ

8. a

LUM

Švajger

8.20−9.00 KEM

8. b

matična

Vidmar

8.20−9.00 FIZ

9. a

7. A

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

9. b

7. B

NADZORNI UČITELJ

Učenci ob 7.40 v razredih, 7.45 navodila in ob 8.009.00 NPZ

DEŽURSTVO

7.30−8.30

PRITLIČJE

Gašper Šenica Pavletič

7.30−9.00

I. NADSTROPJE

Veronika Pezdirc

7.30−9.00

II. NADSTROPJE

Tita Horvat

Navodilo za učence predmetne stopnje:

Učenci se zberejo ob 8.10 pred šolo, učitelji, ki jih imajo 1. šolsko uro jih peljejo v tišini v učilnice (glej tabelo). Učenci svojo obutev in oblačila odložijo v učilnici.

Po prvi šolski uri, učenci odnesejo svojo obutev in oblačila v omarice in gredo v svoj matični razred.

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 2021/2022

Kategorija: NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

Leto

Datum – dan

Dejavnost

2021

1. 9. – sreda

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja

30. 11. – torek

Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ

2022

4. 5. – sreda

NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred

6. 5. – petek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. – torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

31. 5. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

1. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

2. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

7. 6. – torek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

8. 6. – sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

9. 6. – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

10. 6. – petek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu

15. 6. – sreda

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda

16. 6. – četrtek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu

24. 6. – petek

Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda

Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. in 9. razreda obvezno.

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se bodo prvič vključili v osnovno šolo v RS v 6. oziroma 9. razredu, bodo opravljali nacionalno preverjanje znanja prostovoljno.