OBVESTILO O VPOGLEDU V DOSEŽKE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

Kategorija: NPZ

Dostop do ovrednotenih preizkusov in izpisa dosežkov vsakega učenca bo omogočen preko spletne strani http://npz.ric.si z učenčevo šifro, ki so jo dobili prvi dan pisanja v šoli in številko EMŠO, in sicer od 1. do 3. junija 2021 za učence 9. razreda in 7. do 9. junija 2021 za učence 6. razreda.

Učenci 9. razreda so opravili vpogled v ovrednotene preizkuse znanja na taboru, učenci, ki niso na taboru, pa v šoli v torek, 1. 6. 2021 in sredo, 2. 6.2021.

Učenci 6. razreda bodo imeli vpogled v preizkuse NPZ v šoli v ponedeljek, 7. 6. 2021 (6. a vse tri predmete- SLO, MAT, TJA in 6. b TJA) in torek 8. 6. 2021 (6. b SLO, MAT).

Ob vpogledu učenci lahko podajo učitelju ugovor glede morebitnih nepravilnosti pri točkovanju odgovorov oz. pri seštevku točk. Upravičene ugovore šola posreduje na Ric. Učenci potrebujejo za vpogled šifro in EMŠO.

Vpogled v dosežke NPZ za starše učencev 6. razreda na šoli bo možen le ob predhodnem dogovoru in sicer dne 7. 6. 2021, 8. 6.2021 in 9. 6.2021 od 14.00-14.45 ure. Prosimo, da morebiten prihod najavite v tajništvu šole na tel. 01 3000 170 ali 031 210 258 vsaj en dan prej, v ponedeljek pa tekom dopoldneva. Pri prihodu v šolo morate starši upoštevati zdravstvene ukrepe (maska, razkuževanje, ob prihodu v šolo se javite informatorju in počakate pred šolo, da vas pridemo iskat) za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.

Učenci 9. razreda bodo prejeli pisna obvestila o dosežkih pri NPZ 15. 6.2021, učenci 6. razreda 24. 6.2021. Zadnji rok za ugovor na dosežke pri NPZ za 9. razred je

18. 6.2021, za učence 6. razreda pa 29. 6. 2021, kar sporočite na šolo.

Dodatna informacija o dosežkih učenca pri NPZ v primerjavi z njegovimi vrstniki na šoli in v državi, ki jo pripravi Ric, bo učencem in njihovim staršem po poizvedbah dostopna na spletni strani http://npz.ric.si. Do dodatne analize dosežkov (v obliki zapisa pdf) bodo učenci in starši lahko dostopali s šifro učenca in njegovim EMŠO. Če učenec izgubi šifro, mu jo na prošnjo staršev posreduje ravnatelj šole. V podrobnejši informaciji bodo v odstotnih točkah zapisani dosežek učenca, povprečje na šoli in povprečje v državi. Grafi bodo prikazovali delež vrstnikov na šoli in v državi, ki so pri NPZ dosegli višje, enake ali nižje dosežke v primerjavi z učencem. Učenci 9. razreda bodo do dodatne informacije lahko dostopali od 9. junija 2021, učenci 6. razreda pa od 15. junija do konca septembra 2021.

Za morebitne dodatne informacije v zvezi z nacionalnimi preverjanji znanja lahko kontaktirate pomočnico ravnateljice ne tel. številko 01 3000 172.

Ljubljana, 4. 6. 2021                                     prof. Tjaša Pirc Pezdirc, pomočnica ravnateljice

Zadetkov: 67