Predlog za dodelitev statusa športnika/umetnika 2020/21

Kategorija: Status športnika / umetnika

STATUS ŠPORTNIKA / UMETNIKA

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.


DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA

1. Potrdilo o registraciji tekmovalca v nacionalni panožni športni zvezi,
2. potrdilo kluba o tekmovanju v nacionalni panožni športni zvezi,
3. lanski rezultati tekmovanj na državni in mednarodni ravni,
4. podpisan dogovor o prilagajanju šol. obveznosti (obrazec na spletni strani šole ali pri učiteljih šp. vzgoje).


DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV STATUSA UMETNIKA

1. dokazila o udeležbi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti,
2. lanski rezultati z državnih tekmovanj s področja umetnosti,
3. podpisan dogovor o prilagajanju šol. obveznosti (obrazec na spletni strani šole ali pri učiteljih umetnostnih predmetov).


Dokumentacijo oddajte športnim pedagogom oziroma učiteljici glasbene umetnosti do 30. septembra 2020!

Zadetkov: 92