Mi smo zdrava šola

Kategorija: MI SMO ZDRAVA ŠOLA

Zdrava šola OŠ Savsko naselje 2019/2020

Tudi v šol. letu 2019/20 se bomo trudili, da ostanemo ZDRAVA ŠOLA in obstoječim projektom dodamo še kaj novega. Sledili bomo 12-im ciljem, ki so enaki ciljem Evropske mreže Zdravih šol.
Nadaljevali bomo s projektom ZDRAVA MALICA in se ponovno vključili v projekt Shema šolskega sadja, ki ga izvaja vodja šolske prehrane. Učiteljice 1. razredov bodo dale poseben poudarek na zdravo prehrano in učenje o zdravem načinu življenja. Učiteljica gospodinjstva bo vodila KUHARSKI KROŽEK, z učenci bo na VRTNARSKEM KROŽKU obdelovala eko zelenjavni vrt in visoke gredice. Za učence od 4. do 6. razreda smo uvedli nov neobvezni izbirni predmet SODOBNA PRIPRAVA HRANE.
Povezali se bomo z društvom Sobivanje, ki bo z delavnicami predstavil projekt ŽIVIM ZDRAVO. Tudi z društvom za Zdravje srca in ožilja bomo sodelovali preko delavnice in natečaja.
Kot vsako leto bodo učenci od 1. do 5. razreda vključeni v projekt ZDRAVI ZOBKI, ki ga izvajamo tudi s pomočjo gospe Vide Repovž, prof. zdr. vzgoje iz ZD Bežigrad.
Rdeča nit v šolskem letu 2019/2020 bo projekt SKUM, v katerem bo glavna aktivnost ZAPLEŠI SVOJO SEMINARSKO. Vključeni bodo vsi učenci naše šole.
ŠPORT na šoli se bo vpletal v vse nivoje poučevanja in povezoval učni proces po horizontali in vertikali. Nadaljujemo projekt ŠPORTNI ODDELKI (LPŠ) v 1. triadi. Na šolskem bazenu se bodo nadaljevali tečaji za učence od 1. do 5. razreda. Udeležili se bomo mnogih šolskih športnih tekmovanj, ki jih organizira MOL (atletika, kros, košarka, nogomet, odbojka, plavanje…). Učenci se bodo vključevali v različne športne interesne dejavnosti: odbojka, nogomet, košarka, športno ritmična gimnastika …
S pomočjo projekta UČENEC-MENTOR, ki ga bosta vodila Tamara Neuman in Primož Bevc, bomo razvijali medsebojno učno pomoč učencem, ki se težje učijo.
Šolska svetovalna služba bo izvajala različne aktivnosti za ZMANŠEVANJE NASILJA med učenci.
AMBASADORJI NASMEHA bodo s terapevtskim psom pomagali učencem, ki imajo težave z branjem.
Šolski računalničar bo organiziral predavanja za VARNI INTERNET.
VZGOJO V PROMETU bosta vodili učiteljici Silva Seliškar in Ana Tekavčič Primon, ki že vrsto let vodita prometni krožek in z učenci sodelujeta na mnogih prireditvah in tekmovanjih.
Z akcijami ZBIRANJA ODPADLIH MATERIALOV (star papir, plastični zamaški, stare baterije…), ki se bodo odvijale trikrat na leto, bomo še naprej povečevali ekološko in humanitarno osveščanje učencev. Naša šola je EKO šola.
Nadaljevali bomo z REKREACIJO za učitelje in starše.
Kot vsako leto bomo vključeni v projekt VARNO S SONCEM, pri katerem se učitelji, učenci in starši dodatno izobražujemo v zvezi s škodljivostjo sončnih žarkov.